Wat te doen bij een ongeval ?

  • Download het aangifteformulier 
  • Vul pagina 1, 2 & 3 van het formulier zo goed als mogelijk aan. Vergeet zeker niet te ondertekenen op pagina 3.
  • Pagina 4 , het geneeskundig getuigschrift, is in te vullen door de behandelende arts.
  • Bezorg het ingevuld document binnen de 7 dagen na het ongeval aan onze verzekeringsspecialist Peter van der Waal.