Naar analogie met de bepalingen voor de horeca controleren we het CST (Corona Safe Ticket) voor de bezoekers aan onze kantine vanaf de leeftijd van 16 jaar.

Wie geen CST kan voorleggen of een recente PCR-test (max. 48 uur) kan onmogelijk plaats nemen in onze kantine en er dranken of hapjes verbruiken.

Lees onze geldende afspraken inzake Covid-19 : Covid-richtlijnen_1 november 2021