Documenten 2018-06-29T21:37:40+00:00

Documenten

Het medisch attest moet bij de start van het nieuwe seizoen volledig ingevuld terugbezorgd worden aan je coach of ploegverantwoordelijke!

Het medisch attest moet getekend en gestempeld zijn met het RIZIV nr van de geneesheer.

Zonder medisch attest mag je niet deelnemen aan wedstrijden.

Indien je toch deelneemt aan wedstrijden zonder geldig attest, zal een boete en forfaitnederlaag door de VBL worden uitgesproken.

Download hier

Om een club te organiseren, zijn er allerlei zaken nodig. Alles begint met onze missie en visie.

Wij hanteren het motto “goede afspraken maakt de beste vrienden”. We hebben dan ook een statuuthuishoudelijk reglement en een afsprakennota. Omwille van de vrijwilligerswetgeving hebben wij ook een organisatienota.

Daarin vind u de zaken die wij u verplicht moeten mededelen overeenkomstig deze wetgeving. Allemaal éénvoudige zaken, die er voor moet zorgen dat alle betrokkenen weten wat hun rechten, maar ook wat hun plichten zijn.

Ongeval tijdens training of wedstrijd?
Vul het aangifteformulier in en bezorg het aan Nicole Van Meir.

Download het aangifteformulier hier: Aangifteformulier Ethias