101-400dump 300-320 pdf 210-065 pdf 70-480 pdf CCA-500 pdf 70-410exam 1Z0-060 pdf N10-006 pdf PK0-003 pdf 300-207 pdf 70-412exam pdf TE0-141pdf 300-206 pdf 300-209 pdf Basket Malle Documenten - Basket Malle

Documenten

Medische FicheClubdocumentenDocumenten MutualiteitenAangifte ongeval

Het medisch attest moet bij de start van het nieuwe seizoen volledig ingevuld terugbezorgd worden aan je coach of ploegverantwoordelijke!
Het medisch attest moet getekend en gestempeld zijn met het RIZIV nr van de geneesheer.
Zonder medisch attest mag je niet deelnemen aan wedstrijden.
Indien je toch deelneemt aan wedstrijden zonder geldig attest, zal een boete en forfaitnederlaag door de VBL worden uitgesproken.

Download het medische attest hier: Medisch getuigschrift 2017-2018

Om een club te organiseren, zijn er allerlei zaken nodig. Alles begint met onze missie en visie.

Wij hanteren het motto “goede afspraken maakt de beste vrienden”. We hebben dan ook een statuut, huishoudelijk reglement en een afsprakennota. Omwille van de vrijwilligerswetgeving hebben wij ook een organisatienota. Daarin vind u de zaken die wij u verplicht moeten mededelen overeenkomstig deze wetgeving. Allemaal éénvoudige zaken, die er voor moet zorgen dat alle betrokkenen weten wat hun rechten, maar ook wat hun plichten zijn.

Via de ziekenfondsen kan je een tussenkomst bekomen van je inschrijvingsgeld.
Bezorg het aan één van onze bestuursleden om het in te vullen.

Christelijke Mutualiteit

Onafhankelijk Ziekenfonds

De Voorzorg

Euromut

Liberale Mutualiteit

Neutraal Ziekenfonds

Partena

Ongeval tijdens training of wedstrijd?
Vul het aangifteformulier in en bezorg het aan Nicole Van Meir.

Download het aangifteformulier hier: Aangifteformulier Ethias