Happy Kids

De Happy Kids bewegingsschool is voor kinderen van 3 tot 6 jaar die worden begeleid door de ouders in een opgesteld parcours.

De Happy Kids bewegingsschool is voor kinderen van 3 tot 6 jaar die worden begeleid door de ouders in een opgesteld parcours. We werken niet met lidgeld voor een seizoen maar vragen per sessie een bijdrage van 4 euro. Om alles vlot te laten verlopen, vragen we om vooraf een sessie aan te melden.

Heb je verdere vragen over onze bewegingsschool, contacteer ons:
happykids20172018@hotmail.com

Missie

Missie

Kunnen spelen en bewegen zijn onderdelen van het dagelijkse leven en de totale groei van het kind. Door te spelen en te bewegen leren kinderen zichzelf, de anderen en hun omgeving kennen.

In onze bewegingsschool trachten we door middel van beweging de motorische vaardigheden van kinderen te ontplooien en hen voor te bereiden op een eventueel doorstroming naar eender welke sportspecifieke opleiding.

Visie

Visie

Is uw kind tussen drie en zes jaar ? Dan zijn jullie samen van harte welkom in onze bewegingsschool.

Onze gediplomeerde lesgever motiveert de kinderen om te bewegen in een uitdagende en veilige omgeving. Er is een grote variëteit aan bewegingsmogelijkheden: springen, lopen, balanceren, glijden, kruipen, rollen, klimmen, hangen …

Elk kind beweegt op zijn eigen tempo in de vertrouwde aanwezigheid van mama of papa en verlegt zijn eigen grenzen.

Data 2019

06/01/2019 10.00 – 11.00 Berckhoven zaal B
20/01/2019 10.00 – 11.00 Berckhoven zaal B
03/02/2019 10.00 – 11.00 Berckhoven zaal B
17/02/2019 10.00 – 11.00 Berckhoven zaal B
03/03/2019 10.00 – 11.00 Berckhoven zaal B
17/03/2019 10.00 – 11.00 Berckhoven zaal B
31/03/2019 10.00 – 11.00 Berckhoven zaal B

Aanmelden