Waarvoor kan je bij de vertrouwenspersoon terecht ?

De vertrouwenspersoon is een onafhankelijk aanspreekpunt integriteit, afgekort API. De vertrouwenspersoon is een laagdrempelig aanspreekpunt voor sporters, ouders, trainers of andere betrokkenen met een vraag, vermoeden of klacht rond mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Deze persoon draagt er mee zorg voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met grensoverschrijdend gedrag. Ook voor meldingen en klachten rond racisme en discriminatie kan je bij de vertrouwenspersoon terecht.

Hoe kan ik een melding doen ?

Je kan melding doen via telefoon of mail of via het meldingsformulier.

Kan ik anoniem een melding doen ?

Ja, dat kan. We behandelen elke melding discreet, ook al maak je jouw naam wel bekend. In het meldingsformulier kan je aangeven of je wil dat we contact met jou opnemen of niet.