Elke sporter die start bij Basketbal Vlaanderen zal voor de eerste deelname aan een resultaatgebonden wedstrijd een medische keuring ondergaan bij een arts. Het attest geldt dan, behoudens de arts anders beslist, tot 30 juni van het jaar waarin de sporter de leeftijd van 14 jaar bereikt. Op de leeftijd van 14 jaar en 18 jaar en daarna om de vier jaar, zal de sporter zich laten keuren door een arts.

We willen iedereen sensibiliseren on niet al te licht over de medische keuring heen te gaan. Daarbij willen we de sporters adviseren om voorafgaand aan het medisch onderzoek de vragenlijst in te vullen op www.sportkeuring.be en deze mee te nemen naar je arts. Dit geeft een vollediger beeld voor je arts, waarbij misschien extra aandachtspunten naar voren kunnen komen.

Op het deelnemen aan wedstrijden zonder een geldig medisch attest, staan zware boetes. Deze boetes worden verhaald op het individu dat niet in orde is. Het ingevulde medisch attest dien je ingescand te bezorgen aan medical@basketmalle.be

 

 
Concreet voor seizoen 2023-2024
 

Alle spelers en scheidsrechters geboren in 2009 en 2005 zijn verplicht om een (sport)medische keuring, bij een sport- of huisarts uit te laten voeren voor aanvang van de competitie 2023-2024. Dit attest is 4 seizoenen ( seizoen 2023-2024 + 3 volgende seizoenen) geldig. Einddatum 30 juni 2027.

Alle spelers en scheidsrechters die buiten deze geboortejaren vallen én die reeds in seizoen 2022-2023 een medisch attest hebben opgeladen in onze databank moeten zich niet opnieuw medisch laten keuren voor seizoen 2023-2024. Hun medisch attest wordt automatisch verlengd en zal gelinkt blijven aan het lidmaatschap.

Spelers, scheidsrechters en nieuwe leden die tijdens het seizoen 2022-2023 geen medisch attest hebben opgeladen in onze databank, moeten voor ze kunnen deelnemen aan een resultaatgebonden wedstrijd een (sport)medische keuring ondergaan en het attest van deze keuring opladen in de databank voor aanvang van het seizoen. De geldigheidsduur valt dan samen met de vooropgestelde cohorten.