Wat te doen bij een ongeval ?

Basket Malle VZW heeft via de Vlaamse Basketballiga VZW een verzekering bij Ethias voor zowel
de spelers als niet-spelers die zijn aangesloten bij Basketbal Vlaanderen.

Wanneer je tijdens een training of wedstrijd gekwetst geraakt of een ongeval hebt gehad tijdens
je verplaatsing van één of andere Basket Malle VZW activiteit ben je steeds verzekerd.

Je dient een aangifteformulier in te vullen

Vul zelf bladzijde 1 tem 3 VOLLEDIG ! ! in en laat de behandelende dokter bladzijde 4 invullen.
De laatste pagina mag eventueel vervangen worden door een medisch attest van de spoeddienst
of dokter zelf maar wel mét vermelding van de aard van verwonding(en).

De volledig ingevulde aangifte én het medisch attest mogen SAMEN opgestuurd worden naar
volgend emailadres verzekeringen@basketmalle.be
Hiervoor scan je de documenten in of neem er een zéér duidelijke foto van.

De aangifte wordt online aangegeven bij Ethias door Peter van der Waal en hij zal u een
bevestigingsmail met vermelding van het dossiernummer bezorgen.

Alle doktersbriefjes en/of ziekenhuisafrekeningen moeten eerst bij de mutualiteit afgerekend
worden. Hou de onkostenstaten goed bij omdat je deze zelf naar Ethias moet opsturen (ook deze
gegevens staan in de bevestigingsmail).
De terugbetaling van de kosten gebeurt via bankrekeningnummer dat je op de aangifte hebt
vermeld.

Wanneer je weer helemaal genezen bent, dan vraag je aan de behandelende arts een
genezingsattest en stuur dit zelf naar Ethias. Let wel, zonder genezingsattest mag je niet trainen,
noch spelen !

Indien je vragen hebt mag je altijd contact opnemen met onze verzekeringsverantwoordelijke :
- Peter van der Waal
- 03/312 59 56
- verzekeringen@basketmalle.be