Intern reglement

Een speler die lidgeld betaald, m.a.w. indien hij lid wenst te worden, verklaart akkoord te gaan met de inhoud van het Intern Reglement van onze vereniging en dient zich hier aan te houden.

Bestuursorgaan

Het bestuursorgaan bestaat uit vrijwilligers die instaan voor de dagelijkse werking van de club. Zij sturen de verschillende commissies, medewerkers, werkgroepen en vrijwilligers aan. 

Sportieve cel

De sportieve cel staat in voor de sportieve organisatie. Zij bepalen en werken een leerlijn uit en bewaking de opvolging hiervan door de trainers. Samen met de trainers bepalen ze de ploegindelingen.

G-basket - Omdat sport geen beperking kent

Jongeren vanaf 6 jaar met een ondersteungingsbehoefte (type basisaanbod,2,3,4,7,9) kunnen terecht bij onze Special Panters. Neem contact op met onze G-consulent voor meer info.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is een laagdrempelig aanspreekpunt voor sporters, ouders, trainers of andere betrokkenen met een vraag, vermoeden of klacht rond mogelijk grensoverschrijdend gedrag

 

Verwachtingen spelers & ouders

Om het lidgeld beperkt te houden zijn wij genoodzaakt om enkele bijkomende inkomsten te genereren. Dit onder de vorm van evenementen en tapdiensten tijdens wedstrijden. Hierbij rekenen we op de hulp van spelers en ouders. Je hoeft niet op elk evenement te helpen. We verdelen de evenementen onder onze ploegen.

Aan elk actief lid is 1 tapbeurt  per seizoen gekoppeld in onze kantine tijdens de thuiswedstrijden.
Dit zijn tapbeurten van 4 tot maximaal 5 uur op een seizoen. Vanaf 18 jaar kan je zelf instaan voor je tapdienst. Jonger dan 18, wordt je vertegenwoordigd door 1 van de ouders.

Basket Malle vzw wil jong en oud, jongens en meisjes de kans bieden basketbal
te leren en te spelen in een familiale clubsfeer met respect voor ieders
mogelijkheden. Wij wensen te staan voor een degelijke opleiding binnen een gezonde
en veilige omgeving waar fun en welbevinden voorop staat.

 • Plaatst de jeugdopleiding centraal met als doel de aanwezige talenten van de jeugdspelers optimaal te ontwikkelen zodat er een vlotte doorstroming ontstaat van jeugdspelers naar het fanionteam.
 • Tracht in elke jeugdcategorie te streven naar min. 1 ploeg, liefst 2 om maximale speelgelegenheid te garanderen met aangepaste spelconcepten voor elke leeftijdsgroep.
 • Staat open voor samenwerking met scholen en andere clubs om het jeugdbasket in onze regio te promoten.
 • Draagt het FUN, welbevinden en het leren basketbal spelen van onze jeugdspelers hoog in het vaandel. Daarom zijn wij steeds op zoek naar aangepaste vormen waarin onze jeugdspelers zich maximaal kunnen ontwikkelen.
 • Wenst te werken met kindvriendelijke, ruimdenkende coaches die bereid zijn om zich bij te scholen en zich voor langere periode aan de club willen binden.
 • Streeft naar een hecht coachesteam die samen de opleidingsvisie uitvoeren, evalueren en bijsturen in samenspraak met de jeugdsportcoördinator.
 • Tracht creatieve, fundamenteel technisch sterke spelers en speelsters te vormen die in staat zijn te trainen en te spelen in een teamverband met een gezonde wil om te winnen waarbij fairplay centraal staat.
 • Wil staan voor een club met een familiale sfeer waar spelers en speelsters in staat moeten zijn een gezond evenwicht te vinden in studies en aanwezigheid op de club.
 • Wil via nevenactiviteiten enerzijds de club gezond houden, anderzijds alle leden dichter bij elkander brengen in een optimale sfeer.

Basket Malle gebruikt Twizzit voor het ledenbeheer. Twizzit is een app die je op een smartphone kan installeren of via een webbrowser kan raadplegen. Je kan enkel een account aanmaken voor een speler. Dit account kan op meerdere toestellen geïnstalleerd worden zodat ook ouders deze app kunnen gebruiken. Via de app verloopt de clubcommunicatie, en kan je in je agenda de trainingen en wedstrijden vinden. De communicatie wordt ook naar de ingestelde mailadressen gestuurd zodat je geen berichten mist.

 

Zoals voorgesteld op onze infoavond, gaan we volgend seizoen onze ploegen indelen in 4 categorieën

 • Initiatie (2x training)
 • Recreatief (2x training + competitie)
 • Comcreatief (2x training + competitie + optie 3e training)
 • Competitief (3x training + competitie)

Ook onze lidgelden werden afgestemd op deze categorieën. De lidgelden zijn daardoor niet meer te vergelijken met vorige seizoenen. Voor enkele groepen zal er een grote stijging zijn. Voor enkele groepen blijft het lidgeld ongeveer hetzelfde. Maar evengoed gaat voor enkele groepen het lidgeld naar beneden. Het verschil in het lidgeld zit niet alleen in het aantal trainingen. Hoe hoger het niveau dat gespeeld wordt, hoe hoger het diploma van onze coaches moeten zijn. Hiervoor zijn ook grotere budgetten nodig.

We blijven herhalen dat de kostprijs per speler maar door 40% door het lidgeld wordt gedragen. De andere 60% halen we uit onze kantine opbrengsten, sponsoring, subsidies en dergelijke. In het lidgeld zitten oa kosten zoals

 • zaalhuur
 • coachvergoeding
 • vergoeding scheidsrechters
 • licentie Basketbal Vlaanderen
 • jeugdcoördinatie
 • sportmateriaal
 • wedstrijduitrusting
 • software

Elke sporter die start bij Basketbal Vlaanderen zal voor de eerste deelname aan een resultaatgebonden wedstrijd een medische keuring ondergaan bij een arts. Het attest geldt dan, behoudens de arts anders beslist, tot 30 juni van het jaar waarin de sporter de leeftijd van 14 jaar bereikt. Op de leeftijd van 14 jaar en 18 jaar en daarna om de vier jaar, zal de sporter zich laten keuren door een arts.

We willen iedereen sensibiliseren on niet al te licht over de medische keuring heen te gaan. Daarbij willen we de sporters adviseren om voorafgaand aan het medisch onderzoek de vragenlijst in te vullen op www.sportkeuring.be en deze mee te nemen naar je arts. Dit geeft een vollediger beeld voor je arts, waarbij misschien extra aandachtspunten naar voren kunnen komen.

Op het deelnemen aan wedstrijden zonder een geldig medisch attest, staan zware boetes. Deze boetes worden verhaald op het individu dat niet in orde is. Het ingevulde medisch attest dien je ingescand te bezorgen aan medical@basketmalle.be

 

 
Concreet voor seizoen 2023-2024
 

Alle spelers en scheidsrechters geboren in 2009 en 2005 zijn verplicht om een (sport)medische keuring, bij een sport- of huisarts uit te laten voeren voor aanvang van de competitie 2023-2024. Dit attest is 4 seizoenen ( seizoen 2023-2024 + 3 volgende seizoenen) geldig. Einddatum 30 juni 2027.

Alle spelers en scheidsrechters die buiten deze geboortejaren vallen én die reeds in seizoen 2022-2023 een medisch attest hebben opgeladen in onze databank moeten zich niet opnieuw medisch laten keuren voor seizoen 2023-2024. Hun medisch attest wordt automatisch verlengd en zal gelinkt blijven aan het lidmaatschap.

Spelers, scheidsrechters en nieuwe leden die tijdens het seizoen 2022-2023 geen medisch attest hebben opgeladen in onze databank, moeten voor ze kunnen deelnemen aan een resultaatgebonden wedstrijd een (sport)medische keuring ondergaan en het attest van deze keuring opladen in de databank voor aanvang van het seizoen. De geldigheidsduur valt dan samen met de vooropgestelde cohorten.

Indien je wenst aan te sluiten bij Basket Malle, dienen we een licentie aan te vragen bij Basketbal Vlaanderen. In deze licentieaanvraag zit ook een sportverzekering omvat. 

Een licentie kan via een ID kaart aangevraag worden via

https://vblbeid.wisseq.eu/

Opgelet voor minderjarigen wordt op de laatste stap ook een ID kaart van 1 van de ouders gevraagd. Indien je geen kaartlezer hebt, of het om één of andere reden niet lukt om de licentie aan te vragen, neem je contact op met onze secretaris Joris Grootjans via secretaris@basketmalle.be. Hij maakt dan met u een afspraak om de licentie verder aan te vragen.

Na enkele vrijblijvende trainingen horen we graag of je lid wenst te worden via het formulier hieronder

 • Wil je lid worden, dan starten we de aansluiting op waar ook je sportverzekering toe behoort.
 • Wil je geen lid worden, dan schrappen we je weer uit onze database

 

Trainingsuren 2023-2024 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag  Vrijdag Zaterdag Zondag
Special Panters Initiatie             11h00-12h00
Basketschool jongens initiatie 18h00-19h30   17h00-18h30        
Basketschool meisjes initiatie   19h15-20h45     19h00-20h30    
G08 Initiatie     16h30-17h30   17h30-18h30    
G10 Recreatief - 3T3 (*)     16h30-18h00   17h30-19h00    
G10 Comcreatief niveau 4 - 4T4 (*)   17h30-19h00 18h00-19h30        
G12 Comcreatief niveau 4 18h00-19h30   18h00-19h30        
G12 Competitief niveau 3 18h00-19h30   18h00-19h30   18h00-19h30    
G14 Recreatief niveau 4   17h30-19h00     17h30-19h00    
G14 Comcreatief niveau 3 18h30-20h00   18h00-19h30        
G14 Competitief niveau 2 18h30-20h00   18h00-19h30 19h00-20h30      
M16 Recreatief niveau 3   19h00-20h30   18h00-19h30      
J16 Recreatief niveau 4 19h30-21h00   18h30-20h00        
J16 Comcreatief niveau 3     19h30-21h00   19h30-21h00    
J18 Recreatief niveau 4   19h15-20h45   20h30-22h00      
Dames Recreatief 2e Provinciale     20h00-21h30   20h30-22h00    
Heren Recreatief 4e Provinciale     21h00-22h30   21h00-22h30    
Heren Comcreatief 3e Provinciale   21h00-22h30   19h00-20h30      
Heren Competitief 1e Provinciale   19h30-21h00   19h15-20h45      

Deze trainingsuren zijn onder voorbehoud en moeten nog worden bevestigd door de verhuurders.

Berckhoven A
Berckhoven B
Mintjens Arena
Sint Jan Berchmans College
Mariagaarde
Sint Victor Turnhout

(*) De ploegindeling voor G10 moet nog opgesplitst worden over de beiden ploegen (4T4/3T3)

Voor meer info contacteer onze sportieve cel via sport@basketmalle.be

Heb je de infoavond rond ploegindeling gemist ? Je kan info over je ploeg vinden in Twizzit onder menu “Planning” tabblad “groepen”.

Klik op je groep voor de volledig ploeginformatie onder tabblad “info”

© website powered by Twizzit.com