Verstrekking van gegevens aan derden-verwerkers

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

  • het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider)
  • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting)
  • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, servers, …)
  • het verzorgen van de (financiële) administratie en sociaal secretariaat
  • het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers
  • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere verwerkers (externe dienstverleners) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben (via contract of aangepaste gebruiksvoorwaarden).

We maken met deze partijen ook de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.